MUSTAFA KEMAL ATATÜRK DİYOR Kİ...TÜRK KİMDİR? BU MEMLEKET , DÜNYANIN , ASLA ÜMİT ETMEDİĞİ BİR MÜSTESNA MEVCUDİYETİN YÜKSEK TECELLİSİNE , YÜKSEK SAHNE OLDU . BU SAHNE 7 BİN SENELİK , EN AŞAĞI BİR TÜRK BEŞİĞİDİR . BEŞİK TABİATIN RÜZGARLARIYLA SALLANDI . BEŞİĞİN İÇİNDEKİ ÇOCUK TABİATIN YAĞMURLARIYLA YIKANDI . O ÇOCUK TABİATIN ŞİMŞEKLERİNDEN , YILDIRIMLARINDAN , KASIRGALARINDAN EVVELA , KORKAR GİBİ OLDU ; SONRA ONLARA ALIŞTI ; ONLARI TABİATIN BABASI TANIDI ONLARIN OĞLU OLDU . BİR GÜN O TABİAT ÇOCUĞU TABİAT OLDU ; ŞİMŞEK , YILDIRIM , GÜNEŞ OLDU ; TÜRK OLDU . TÜRK BUDUR . YILDIRIMDIR , KASIRGADIR , DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR ...cCc.TRAKYA MİLLİYETÇİ SİTE.COM cCc. . http://.ergenekonas.tr.gg

   
 
  TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR

TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR. 1 .

YABANCILAR SÖYLÜYOR

TÜRKLER HAKKINDA SÖYLENENLER
  

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır,erkeğin cesur kadının namuslu olması bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak.İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır.Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir,lakin mağlup edilemezler...

Napoleon Bonaparte...Fransız İmparatoru

Türklerden bahsediyorum...Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyenTürk,dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür.Gönül açan bu yeli yıldırma,göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur...

Tasso..İtalyan Şair. 

Bütün Milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir.Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız, gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz..

William Martin. 

Irk ve Millet olarak Türkler,bence geniş İmparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir.Dini,sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer taktir ve hayranlık kaynağıdır...

Lamartine.Fransız Yazar,şair ve Devlet adamı.

Poltava,da esir oluyordum.Bu benim için bir ölümdü,kurtuldum.Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi,önümde su ardımda düşman tepemde cehendemler püsküren güneş.Su beni boğmak,düşman beni parcalamak,güneş beni eritmek istiyordu.Yine kurtuldum.Fakat bugün esirim,Türklerin esiriyim.Demirin,ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar,esir ettiler.Yalnız ayağımda zincir yok,zindanda da değilim,istediğimi yapıyorum.Fakat bu defa da şefkatin,asaletin,nezaketin esiriyim.Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.Bu kadar alicenap,bu kadar asil,bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak,bilsen ne kadar tatlı..

Demirbaş Şarl..İsveç Kralı...Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır.
                       
TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR.

Türkler ölmeyi biliyorlar,hemde iyi biliyorlar.Bende ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim.Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün.Bu imkanlardan bol bol dünyada Türklerden başka hiç bir ordu bu kadar süre ayakta duramaz.HAMİLTON.Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur.

HAMİLTON. 

Türkler devlet yıkmakta ve kurmakta birinci sınıf ustadır.Ülkeleri değil kıtaları altüst etmişler ve korkunç saldırışlar arasında sarsılması hiçde kolay olmayan egemenliklerini yaratmışlardır.Tarih Türklerden çok şey öğrendi.Onların elinden çıkma öyle eserler vardır ki uygarlık için birer süs olmaktadır...

HAMMER. 


Çanakkale,de başarılı olamadık.Nasıl başarılı olurduk ki zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle,cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı.Böyle bir millet görmedim...

SİR JULİEN CORBET.. 


Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiç bir ulusta bulamazsınız.Yalnız ona iyi bir komutan gerekir..

MULMAN.. 


Toplumsal düzenin Türkler arasında kurmuş olduğu ilişkilerin hepsinde temiz yüreklilik ve iyi niyet hakimdir.Vatandaşların birbirlerine karşı borçlu oldukları işlemleri yapma ve yerine getirmeleri için başka ülklerde olduğu gibi senetleşmeye yani yazılı belgeye ihtiyaçları yoktur.Çünkü onların övülmeye değer hallerinden biri de verdikleri söze genellikle sadık kalmaları ve karşılarındakini aldatmaktan,güveni suistimal etmekten çekinmeleridir...

MONRADGEA D OHSSON. 


Kendi ulusuna karşı bu kadar dürüst ve cömert olan müslüman Türkler hangi mezhebe bağlı olursa olsun aynı dürüstlüğü yabancılara karşıda yapar ve yerine getirirler.Bu noktada müslümanla müslüman olmayan arasında hiç bir fark gözetmezler...

MONRADGEA D OHSSON.. 

Türk,ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir.Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk,ün vakur kalışı kuşku yok ki körlerin gerçeği,eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır.Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor..

PİERRE LOTİ.. 


Türk,ün ahlaki seciyesi çocukluğunda aldığı iyilik telkinleriyle değil çevrelerinde fenalık görmemek suretiyle oluşur.

THOMAS THORSTEN.. 


Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır..

FELDMAREŞAL VON MOLTKE -ALMAN GENELKURMAY BAŞKANI. 

TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR...

Yabancılar diyor...
 


Çanakkale savaşlarında Türk kadın savaşcılar mehmetçiğin yanında göğüs göğüse çarpıştı.Avustralya ve yeni zelanda arşivlerinde bu konuyla ilgili pek çok belge vardır özellikle o dönemde askerlerin keskin nişancı Türk kadınları Türk kadın savaşçıları konularını anlatan mektup ve günlükleriyle karşılaştığını anlatan.TONCOKU,Avustralya piyade er.J.C.DAVİES.İn annesine yazdığı şu mektupta.Kahraman Türk kadın savaşçılarından bahsedildiğini anlatıldı.Benimde vurulduğum 18.Mayıs 1915 günü keskin nişancı bir Türk kızı,pusuda çarpışıyordu gizlendiği yerden gün boyunca ateş etti ve çok sayıda adamımızı vurdu ancak gün batmadan bir.Avustralyalı tarafından vurulmasına genede üzüldüm.Güzel yapılı ve tahminen 19.21.Yaşlarında bir genç kızdı ölü ele geçirdiğimizde yanında başka bir Türk,ün ölüsünüde bulduk.Genç kızın bedeninde tam 52 kurşun yarası vardı...

PİYADE ER.J.C DAVİES...

Türkler ölmeyi biliyor,hemde iyi biliyorlar.Bende ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim.Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün.bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum.Fakat meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var.Türklerin yaşayan hatıraları
Üç.-dört yüz yıl önce her kutreti ve her milleti yenen Türkler,şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar.Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum.Demek ki yalnız Türkleri değil,onların tarihinide yenmek lazım.Bu durumda ben,Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum.Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar...

M.MONTECUCCOLİ...Avustralya Komutanı...

Seceat ve cesaret bakımındanTürklerden üstün,büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur.
Cenab-ı Hak onları aslan sıfadında yaratmıştır....

İBN-İ HASSUL

Türk,asillerin asilidir.yapma olmayan,gösterişi bulunmayan bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir...

PİERRE LOTİ..

Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil,iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır.İşte Türk,bu zekasıyla zafer kazanır,uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır.Zaten Avrupanın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olmazdı...

ÇARNAYEV...RUS KOMUTANI... 

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir.Bu diyar köylüsünün ortak,katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır.Türk ata biner gibi oturur,keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür...

MOLTKE... 


Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır...LA 

MARTİNE.. 

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır...

TOWSEND...İNGİLİZ KOMUTANI... 

Doğulu önderler,milletlerinin başından ayrılmayarak her hükümetin temeli olan şu iki kanunu hakkıyla yapıyorlar,iyi yola götürmek ve kötülüklerden korumak.Bu asil hareket ruslardan fazla özellikle Türklerde göze çarpıyor..

AUGUSTE COMTE...

TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR...

Yabancılar diyor...
Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır.Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar,belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar.Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır...

LADY MARY WORTLEY MONTAGU...

Türkün güzel yüzünü,kuvvetli endamını,pırıltılı kostümünü,zarif tavırlarını,kibar gülüşünü,aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür.Fakat pek güç olan,Türk,ün özünü göstermektir.Bu öz,ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez..

.DECAMPS...FRANSIZ RESSAM...

Türkler yaman binicidirler.Türkler hücumunda düşmanı bir yaprak gibi çevirip bozarlar...

CAHİZ...

ARAP BİLGİNİ...

Türklerin yürekleri temizdir.Onlarda batıl fikirler,basit düşünceler yoktur...

SEMAME İBN-İ EŞREŞ...ARAP BİLGİNİ...

Türkler kahramandırlar.Dostlarına zarar vermezler.Fakat kazanç getirirler...

COMENİUS...ÇEK BİLGİNİ...

Türklerin biricik sevdikleri şey hak ve hakikattır.Ve hiç bir haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır...

WİLLİAM PİTT...İNGİLİZ DEVLET ADAMI...

Türk,heredot,tan, Tevrat,tan çok eski yüzyılların tanıdığı bir ulustur.Sadelik içinde görkemi,sükunet içinde ihtişamı,tahakküm kabul etmeyen bir yüreklilik,alabildiğine geniş bir fetih aşkı,sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti,bölgelere uymaktan çok bölgeleri kendine uydurma zevki ve alışkanlığı Türk milletinin asırlar dolduran tarihinde açıkça görülür...

ÜNLÜ TARİHÇİ...HAMMER..

Türkler kahramandırlar,dostlarına zarar vermezler.Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz,sözünden dönmez,iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz.Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir...

COMENİUS...ÇEK BİLGİNİ...

TÜRK IRKI ÜSTÜNDÜR...
Yabancılar diyor...Türkler muhakkak ki Avrupa tarihinin bildiği en halis efendi millettir...

KAYZERLİNG..

Her Türk,ün bakışında silahın ruha verdiği güveni görmek mümkündür.O hayata ve olaylara güvenle bakmayı öğretmiştir..

MOLKTE..

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk,ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır...

LORT BYRON...

Türk korkmaz,korkutur.Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez.Hangi işe el atarsa başarır...

SEMAME İBN-İ EŞREŞ..

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu.Çünkü Türk.ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır.Tercüman,ışığı örten zevksiz bir perde oluyor...

GELLAND...FRANSIZ BİLGİNİ...

Türk askeri cesurdur.Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder...

ALBERT EİNSTEİN...

Artık Türklerle savaşmam.Onlar çok cesur ve iyi insanlar...

ANDREAS PHİTİADES...

Dunyada iki bilinmeyen vardır.Biri kutuplar,diğeri Türkler...

ALBERT SOREL...

Türk toplumunda kişisel nitelik ve değer dışında hiçbir şeye önem verilmez...

BARON BÜSBEK...

On ulusun,on yiğit adamının gücü tek bir kimsede toplansa yine bir Türk,e bedel olamaz.Türklerin en çok konuştuğu şey savaştır,zaferdir.Eğlenceleri ise attır,silahtır.Türklerin doğrulukları ve namuslulukları ne kadar övülse yeridir...

CHARLES MCFARLENE...

Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir.Bütün Türklerin mesleği askerliktir....

DONALDSON...

Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun,Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olmayacağını size söyler...

DONALDSON...

Türklerle dost ol ama düşman olma...

GİANNİ DE MİCHELİS...

YÜCE ALLAH TÜRK``Ü KORUSUN.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

TRAKYA MİLLİYETÇİ SİTE .TR.GG
 
img149/6510/kurtky8.gif
 

 

İstiklâl Marşı Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! O benimdir, o benim milletimindir ancak! Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım! Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

TÜRK İMPARATORLUKLARI
DÜNYADA TÜRK`LÜK
TRAKYA MİLLİYETÇİ SİTE .TR.GG
 
Reklam
 
 

Allah'a , Kur-an'a , Vatana , Bayrağa yemin olsun. Şehitlerim , Gazilerim emin olsun ülkücü Türk Gençliği olarak , Komunizme , Kapitalizme , Faşizme ve her türlüemperyalizme karşı mücadelemiz sürecektir. Mücadelemiz son nefer , son nefes , son damla kana kadardır. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye'ye turana kadardır. ülkücü Türk Gençliği olarak , Yılmayacağız , Yıkılmayacağız , Başaracağız , Başaracağız , Başaracağız . Allah Türk'ü Korusun ve Yüceltsin. Amin...

 
Bugün 1 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=